Sajna Data / Drum Stick Fresh

Sajna Data / Drum Stick Fresh

Sajna Data / Drum Stick Fresh

Product Code: Fresh
Availability: In Stock
Weight: 500 g
  • ¥750


Sajna Data

100% Green

Tags: Sajna Pata, Green, Fresh